Betalning och prisvillkor

RABATTSATSER
Vid beställning överstigande SEK 10.000:- lämnas 10% rabatt Vid beställning överstigande SEK 25.000:- lämnas 20% rabatt
BETALNING
Betalning sker mot faktura, om ej annat överenskommits och beställningen skickas så snart betalningen är mottagen.
Betalning erläggs till vårt plusgiro: 37 95 30 - 9 Connoisseur Bokhandel AB, VAT SE55647076201
MOMS
är inkluderat i alla priser
LAGERHÅLLNING
Alla produkter i webbutiken lagerhålls av oss och kan beställas utan föregående bekräftelse, om ej annat meddelas vid produkten.